.

POSTGRAD ONLINE APPLICATION -UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Maklumat Program Ijazah SarjanaMaklumat Program Doktor FalsafahMohon Sekarang!
#

 Program Ditawarkan (Pemohon Tempatan Sahaja)
 Programmes Offered (Local Applicant Only)

Mod
Mode

Struktur
Structure

Pusat Pembelajaran
Study Center

Peringkat Pengajian
Level of Study

Tarikh Tutup
Dateline

1.PE11PPL Pengurusan Pendidikan (Pendidikan)
PE11PPL Educational Management (Education)
Eksekutif
Executive
Penyelidikan Kota Kinabalu
Sibu
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
13-Aug-2017
2.PE16PPL Pendidikan Sains Sukan (Sains)
PE16PPL Sports Science Education (Science)
Eksekutif
Executive
Penyelidikan Sg. PetaniIjazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
13-Aug-2017
3.PE41PPL Pendidikan Seni (Pendidikan)
PE41PPL Arts Education (Education)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanKuala Terengganu
Pahang
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
13-Aug-2017
4.PE63PPL Pengajian Seni Halus (Sastera)
PE63PPL Fine Art Studies (Arts)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanKuala Terengganu
Pahang
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
13-Aug-2017
5.PE64PPL Pengajian Sejarah Seni (Sastera)
PE64PPL Art History Studies (Arts)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanKuala Terengganu
Pahang
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
13-Aug-2017
6.PE65PPL Pengajian Budaya (Sastera)
PE65PPL Cultural Studies (Arts)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanKuala Terengganu
Pahang
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
13-Aug-2017
7.ME03PPLCS Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (Pendidikan)
ME03PPLCS Teaching of English as a Second Language (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
8.ME10PPLCS Pengajian Kurikulum (Pendidikan)
ME10PPLCS Curriculum Studies (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
9.ME116PPLCS Matematik Sekolah Rendah (Pendidikan)
ME116PPLCS Primary Mathematics (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
10.ME117PPLCS Sains Sekolah Rendah (Pendidikan)
ME117PPLCS Primary Sciences (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
11.ME12PPLCS Psikologi Pendidikan (Pendidikan)
ME12PPLCS Educational Psychology (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
12.ME13PPLCS Pedagogi (Pendidikan)
ME13PPLCS Pedagogy (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
13.ME14PPLCS Penilaian Pendidikan (Pendidikan)
ME14PPLCS Educational Evaluation (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
14.ME15PPLCS Teknologi Instruksional (Pendidikan)
ME15PPLCS Instructional Technology (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
15.ME17PPLCS Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Pendidikan)
ME17PPLCS Early Childhood Education (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
16.ME18PPLCS Pendidikan Khas (Pendidikan)
ME18PPLCS Special Education (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
17.ME21PPLCS Pendidikan Sekolah Rendah (Pendidikan)
ME21PPLCS Primary School Education (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
18.ME24PPLCS Sosiologi Pendidikan (Pendidikan)
ME24PPLCS Educational Sociology (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
19.ME30PPLCS Multimedia (Pendidikan)
ME30PPLCS Multimedia (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
20.ME31PPLCS Fizik (Pendidikan)
ME31PPLCS Physics (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
21.ME32PPLCS Kimia (Pendidikan)
ME32PPLCS Chemistry (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
22.ME33PPLCS Biologi (Pendidikan)
ME33PPLCS Biology (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
23.ME34PPLCS Matematik (Pendidikan)
ME34PPLCS Mathematics (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017
24.ME36PPLCS Teknologi Maklumat (Pendidikan)
ME36PPLCS Information Technology (Education)
Eksekutif (Cuti Sekolah)
Executive (School Break)
Kerja KursusUPSISarjana
Master
13-Aug-2017

#

 Program Ditawarkan (Pemohon Antarabangsa Sahaja)
 Programmes Offered (International Applicant Only)

Peringkat Pengajian
Level of Study

Tarikh Tutup
Dateline

  No new intake.   

    Pusat Program Luar (PPL)
    Aras 3, Blok 9,
    Kampus Sultan Azlan Shah
    Universiti Pendidikan Sultan Idris
    35900 Tanjong Malim
    Perak , Malaysia.

Contact Us:

Admission Unit.....015 - 4879 7815 /7807/7800/7806
Academic Unit.....015 - 4879 7819 /7801/7804
Financial Unit.....015 - 4879 7803 /7802
Examination Unit.....015 - 4879 7829 /7802
Information Technology Unit.....015 - 4879 7812 /7810

Learning Center:

  • Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
  • Queens College, Kuala Lumpur
  • Kota Bharu, Kelantan
  • Johor Baharu, Johor
  • Kuantan, Pahang
  • Miri, Sarawak