.

POSTGRAD ONLINE APPLICATION -UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Maklumat Program Ijazah SarjanaMaklumat Program Doktor FalsafahMohon Sekarang!
#

 Program Ditawarkan (Pemohon Tempatan Sahaja)
 Programmes Offered (Local Applicant Only)

Mod
Mode

Struktur
Structure

Pusat Pembelajaran
Study Center

Peringkat Pengajian
Level of Study

Tarikh Tutup
Dateline

1.PE11PPL Pengurusan Pendidikan (Pendidikan)
PE11PPL Educational Management (Education)
Eksekutif
Executive
Penyelidikan Kota Kinabalu
Sibu
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
20-Aug-2017
2.PE16PPL Pendidikan Sains Sukan (Sains)
PE16PPL Sports Science Education (Science)
Eksekutif
Executive
Penyelidikan Sg. PetaniIjazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
20-Aug-2017
3.PE41PPL Pendidikan Seni (Pendidikan)
PE41PPL Arts Education (Education)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanKuala Terengganu
Pahang
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
20-Aug-2017
4.PE63PPL Pengajian Seni Halus (Sastera)
PE63PPL Fine Art Studies (Arts)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanKuala Terengganu
Pahang
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
20-Aug-2017
5.PE64PPL Pengajian Sejarah Seni (Sastera)
PE64PPL Art History Studies (Arts)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanKuala Terengganu
Pahang
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
20-Aug-2017
6.PE65PPL Pengajian Budaya (Sastera)
PE65PPL Cultural Studies (Arts)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanKuala Terengganu
Pahang
Kuching
Sandakan
Ijazah Kedoktoran
Doctor of Philosophy
20-Aug-2017
7.ME118PPL Pendidikan Islam (Pendidikan)
ME118PPL Islamic Education (Education)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanJohor BharuSarjana
Master
05-Nov-2017
8.ME41PPL Seni (Pendidikan)
ME41PPL Arts (Education)
Eksekutif
Executive
PenyelidikanPahangSarjana
Master
05-Nov-2017
9.ME03PPL Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (Pendidikan)
ME03PPL Teaching of English as a Second Language (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja Kursus Kuala LumpurSarjana
Master
05-Nov-2017
10.ME10PPL Pengajian Kurikulum (Pendidikan)
ME10PPL Curriculum Studies (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja Kursus Kuala LumpurSarjana
Master
05-Nov-2017
11.ME116PPL Matematik Sekolah Rendah (Pendidikan)
ME116PPL Primary Mathematics (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja KursusKota BharuSarjana
Master
05-Nov-2017
12.ME11PPL Pengurusan Pendidikan (Pendidikan)
ME11PPL Educational Management (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja KursusKuala Lumpur
Sibu
Kuching
Sarjana
Master
05-Nov-2017
13.ME12PPL Psikologi Pendidikan (Pendidikan)
ME12PPL Educational Psychology (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja KursusKuala LumpurSarjana
Master
05-Nov-2017
14.ME17PPL Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Pendidikan)
ME17PPL Early Childhood Education (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja KursusKuala Lumpur
Kuantan
Kuching
Sarjana
Master
05-Nov-2017
15.ME18PPL Pendidikan Khas (Pendidikan)
ME18PPL Special Education (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja KursusSg. Petani
Kuching
Sarjana
Master
05-Nov-2017
16.ME21PPL Pendidikan Sekolah Rendah (Pendidikan)
ME21PPL Primary School Education (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja KursusKuala Lumpur
Kuching
Sarjana
Master
05-Nov-2017
17.ME22PPL Bimbingan dan Kaunseling (Pendidikan)
ME22PPL Guidance and Counseling (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja KursusKuala LumpurSarjana
Master
05-Nov-2017
18.ME34PPL Matematik (Pendidikan)
ME34PPL Mathematics (Education)
Eksekutif
Executive
Kerja KursusKuala LumpurSarjana
Master
05-Nov-2017

#

 Program Ditawarkan (Pemohon Antarabangsa Sahaja)
 Programmes Offered (International Applicant Only)

Peringkat Pengajian
Level of Study

Tarikh Tutup
Dateline

  No new intake.   

    Pusat Program Luar (PPL)
    Aras 3, Blok 9,
    Kampus Sultan Azlan Shah
    Universiti Pendidikan Sultan Idris
    35900 Tanjong Malim
    Perak , Malaysia.

Contact Us:

Admission Unit.....015 - 4879 7815 /7807/7800/7806
Academic Unit.....015 - 4879 7819 /7801/7804
Financial Unit.....015 - 4879 7803 /7802
Examination Unit.....015 - 4879 7829 /7802
Information Technology Unit.....015 - 4879 7812 /7810

Learning Center:

  • Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
  • Queens College, Kuala Lumpur
  • Kota Bharu, Kelantan
  • Johor Baharu, Johor
  • Kuantan, Pahang
  • Miri, Sarawak